Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Zmarličník japonský

Cercidiphyllum japonicum

Zmarličník japonský

Cercidiphyllum japonicum L.

čeleď: zmarličníkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: V původním areálu roste v horských lesích, v nadmořských výškách od 600 do 2700 m. Vyhovují mu polostinné stanoviště, nepříliš suché a výživné hluboké půdy.

Popis: Často vícekmenný strom s šedohnědou a hluboce rýhovanou borkou. V původním areálu dorůstá do 30–40 m, u nás jen do 20 m. Listy jsou vejčité až okrouhle ledvinité, na bázi mělce srdčité, cca 4–7 cm dlouhé a po okrajích vroubkovaně pilovité. Dlouhý řapík je červenavé barvy. Kvete v dubnu a v květnu před olistěním. Květy jsou jednopohlavné, samčí se vyznačují nápadnými nápadnými červenými prašníky, samičí mají dlouhé čnělky. Plodem 1,5–2 cm dlouhý měchýřek, semena hnědavá s jednostranným křídlem. Opadané listy zmarličníku při vadnutí charakteristicky pronikavě voní, přičemž vůně údajně připomíná čerstvé buchty.

Cercidiphyllum japonicum Cercidiphyllum japonicum
Cercidiphyllum japonicum
Cercidiphyllum japonicum
Cercidiphyllum japonicum

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich