Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Černýš luční

Melampyrum pratense

Černýš luční

Melamphyrum pratense L.

čeleď: krtičníkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • slabě jedovatý poloparazit

Ekologie: Vyskytuje se v nejrůznějších lesích, na pasekách, v lesních lemech, na okrajích cest, na horských a subalpínských ladech, vřesovištích a rašeliništích. Dává přednost kyselejším půdám.

Popis: Jednoleté byliny, vysoké 10 cm. Lodyha přímá, téměř nevětvená až velmi bohatě větvená. Listy čárkovitě kopinaté až vejčité, až 10 cm dlouhé, celokrajné, kratičce pýřité. Úzké hrozny v dolní části řídké, v horní hustší, jednostranné. Listeny zelené nebo na osluněných stanovištích rezavě naběhlé, dolní podobné listům, horní různého tvaru, na bázi s několika páry dlouhých a širokých zubů. Kalich do 8 mm dlouhý, různého tvaru, kališní trubka na žilkách zelená, mezi žilkami obvykle rezavě naběhlá, kališní cípy zelené, dolní mírně vzhůru zahnuté, koruna 9–16 mm dlouhá, nejčastěji alespoň dvakrát delší než kalich, v různých barevných odstínech a přechodech bílé a žluté. Horní pysk ze stran smáčklý, dolní za plného květu od horního odkloněný. Plodem je tobolka. Druh kvete od června do září. 

Melampyrum pratense Melampyrum pratense
Melampyrum pratense
Melampyrum pratense