Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Vrba popelavá

Salix cinerea

Vrba popelavá

Salix cinerea L.

čeleď: vrbovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie:  Roste v lužních lesích, podél vodních toků, u tůní a slepých ramen, v bažinách a v terénních sníženinách kolem rybníků. Snáší stagnující vodu i záplavy, také mírný zástin. Vyskytuje se na živinami bohatších neutrálních až slabě kyselých hlubších těžších půdách.

Popis: Dvoudomý keř, 2–5 m vysoký, bochníkovitého vzrůstu. Větve s hladkou šedou borkou, na dřevě po sloupnutí kůry s výraznými lištami. Letorosty hustě krátce šedě chlupaté, stejně jako dvouleté větvičky. Pupeny 3–4 mm dlouhé, květní až 6 mm, chlupaté, kryté 1 šupinou. Listy podlouhle vejčité až obkopinaté, čepel 6–9 cm dlouhá, 2–3 cm široká, na bázi klínovitá, na líci roztroušeně, na rubu hustěji chlupatá. Řapík 4–8 mm dlouhý, palisty výrazné, většinou vytrvalé. Jehnědy elipsoidní až válcovité, 2-4 cm dlouhé, 0,9-1,5 cm široké, přisedlé, s opadavými listeny na bázi. Samčí květy se 2 tyčinkami, samičí se stopkatým chlupatým semeníkem, květní listeny načernalé, dlouze chlupaté. Tobolka se 2 chlopněmi, v každé 5–7 základů semen.

 

Salix cinerea Salix cinerea
Salix cinerea Salix cinerea

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat