Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Olše zelená

Alnus alnobetula

Olše zelená

Alnus alnobetula L.

čeleď: břízovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: V horách nad horní hranicí lesa místy nahrazuje kleč, vytváří husté keřovité porosty. V nižších polohách v lesních lemech, vlhkých loukách, rašeliništích. Na kyselých horninách.

Popis: Opadavý keř s obloukovitě vystoupavými větvemi. Dorůstá výšky 3 m, v horách však menší, poléhavý keř. Letorosty chlupaté až jemně plstnaté, později olysávají, do strany mírně stlačené. Pupeny jsou přisedlé, ne stopkaté jak u zbývajících druhů našich olší. Listy jsou dlouhé až 5 cm, nepravidelně 2krát pilovité, široce vejčité až okrouhlé. Spodní strana listu je pýřitá, později olysávají. V mládí trochu lepkavé.
Samičí jehnědy přezimují v pupenech. Květy se rozvíjejí spolu s listy v dubnu. Samčí jehnědy se zakládají v létě, v době květu, na jaře, převisají. Šištice jsou spíše kožovité, dřevnatějí málo.

Poznámka: Používá se jako meliorační dřevina nad horní hranicí lesa.

Alnus alnobetula
Alnus alnobetula Alnus alnobetula
Alnus alnobetula Alnus alnobetula
Alnus alnobetula

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat