Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum

Třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum L.

čeleď: třezalkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • obsahuje červené barvivo, léčivka (deprese)

Ekologie: Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září.

Popis: Vytrvalá lysá bylina s bohatým kořenovým systémem. Lodyhy zpravidla vystoupavé, většinou nevětvené, v horní polovině s kvetoucími úžlabními výhonky, 30–100 cm vysoké. Listy většinou podlouhlé nebo vejčité, dlouhé 15–35 mm, 5–15 mm široké, na listech tečkovité siličné nádržky. Květenství zpravidla bohaté, květy mají cca 15–30 mm v průměru. Korunní lístky 8–18 mm dlouhé, nesouměrné, zlatožluté, žláznatě tečkované a čárkované, tyčinek cca 50. Plodem je tobolka. Je velmi variabilní zejména ve tvaru a velikosti listů a dalších znacích.

Využití: Tento druh třezalky se už od pradávna užívá jako léčivá rostlina (proti depresím i zánětům). Byla používána i při magických obřadech, dokázala prý také ochránit proti blesku. Vzbuzovala pozornost tím, že hromadně začíná kvést po nejdelším dni v roce – proto se jí také říkávalo bylina svatého Jana.

  Hypericum perforatum Hypericum perforatum
Hypericum perforatum