Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Bukovinec osladičovitý

Phegopteris connectilis

Bukovinec osladičovitý 

Phegopteris connectilis L.

čeleď: kapradníkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • listy do 40 cm vysoké, v obrysu trojúhelníkovité, jednoduše zpeřené
  • dolní pár listových úkrojků je zřetelně skloněný dolů
  • kupky výtrusnic okrouhlé, bez ostěr
  • minerálně středně bohaté a vlhké půdy s dobrým rozkladem humusu

Ekologie: Druh lesních společenstev, kyselých půd a mírně vlhkých stanovišť. Roste ve stinných a často vlhkých smrkových, bukových lesích, také v rašelinných lesích. Rostliny rostou často pospolitě a mohou vytvářet téměř souvislé plošně malé porosty.

Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, ze kterého vyrůstají jednotlivé listy až 50 cm dlouhé. Řapík je řídce plevinatý, 2× delší než čepel. Zeleně zbarvená čepel je v obryse úzce trojúhelníkovitá s protaženou špičkou. Celý list je nakloněn tak, aby čepel byla co nejvíce osvětlena.

 Phegopteris connectilis Phegopteris connectilis
Phegopteris connectilis