Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Violka rivinova

Viola riviniana

Violka rivinova

Viola riviniana L.

čeleď: violkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • druhové jméno nese na počest německého botanika

Ekologie: Vyhledává suché, minerálně chudé půdy. Roste v listnatých lesích, doubravách, křovinách a v lesních lemech a v parcích. Kvete od dubna do května.

Popis: Vytrvalá bylina, lodyhy jsou vystoupavé, po odkvětu až 35 cm vysoké. Několik přízemních listů má až 15 cm dlouhé řapíky. Lodyžní listy mají řapíky kratší, čepel okrouhle vejčitá, po okraji vroubkovaně pilovitá. Palisty jsou úzké nebo široké, dlouze třásnité. Květní stopky nesou nevonné květy s bledě modrou širokou korunou a bílou válcovitou ostruhou.

   Viola riviniana Viola riviniana