Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vrba bílá

Salix alba

Vrba bílá

Salix alba L.

čeleď: vrbovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie:  Roste na hlubokých, písčito-hlinitých až hlinitých, na živiny bohatých, méně na chudých půdách. Je součástí lužních lesů, břehových porostů. Roste převážně v planárních až kolínnom stupni. Snáší dlouhotrvající záplavy.

Popis: Strom 15-30 (-35) m vysoký, s přímým kmenem, často s průměrem až 100 cm, koruna hustá, metlovitá, větve tenké, šikmo odstávající. Borka zpočátku hladká, tmavě šedá, později podélně zbrázděná. Jednoleté větvičky jemně přitisknuté chlupaté, hnědožluté až červenohnědé, někdy i žluté, oranžové, či červené. Pupeny kuželovité, tupé, hnědozelené, přitisknuté chlupaté. Prílistky čárkovitě kopinaté, drobné, zavčas opadavé. Listy řapíkaté 60-110 (-140) x 10-20 velké, stopka listů při bázi listu se žlázkami. Čepel kopinatý až úzce kopinatého, jemně žláznatý pilovitě, na vrcholu dlouho Končistá. Listy na líci řídce, na rubu hustě hedvábně chlupaté, chlupy přitisknuté, rovnoběžné s hlavní žilou, šedobílé. Jehnědy úzce válcovité 40-60 × 5-8 mm velké, na krátkých olistěných větvích s několik celistvookrajovými listy. Tyčinkové květy s 2 tyčinkami, nitky v dolní polovině chlupaté. Pístkové květiny téměř přisedlé, čnělka krátká. Plod tobolka.


Salix alba
Salix alba Salix alba
Salix alba
Salix alba