Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Hloh obecný

Crataegus laevigata

Hloh obecný

Crateagus oxycantha L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Ve světlejších dubových lesních svazů, avšak vzácně se vyskytuje i na zastíněných a sušších stanovištích lužních lesů. Je to druh výrazně preferující jílovité a hlinité půdy.

Popis: Keř, mono- až polykormón, habitus polokulovitý, obráceně válcovitý, nepravidelný. Výška 2-4 m. Listy na plodonosných brachyblasty obrácené vejčité až elipsovité. Listová čepel na vrcholu mělce 3 (-5) -laločnatá, laloky zaokrouhleno až mírně špičaté. Listová báze zaokrouhlená až klínových sbíhavé. Listový okraj nepravidelně dvojitopílkovitý, často jen do poloviny listové báze. Listy na rubu bledě až tmavozelené, na líci lesklé. Prílistky půlměsícovou s nepravidelně pilovitě zúbkatým okrajem, zoubky na vrcholu s bradavičnatými žlázkami. Květenství s 5-10 květů, s 2-3 čnělky, růžové prašníky. Kališní lístky široce trojúhelníkovité, na líci přitisknuté krátce chlupaté; hypantium holé. Souplodí s 3-10 plody na ohebných stopkách. Peckovice mohou být kulovité, obrácené vejčité, široce elipsoidní; středně velké. Kališní lístky široce trojúhelníkovité, na vrcholu tupé, někdy špičaté, nazpět ohnuté až odstávající, někdy lysavejúce. Čnělky se zachovávají, výrazně vyčnívají z hypostyle. Kôstočiek 2 nebo 2-3.

Poznámka: Hlohu jsou taxonomicky nesmírně komplikované kvůli rozsáhlé hybridizaci a introgresii mezi všemi domácími druhy.


Crataegus laevigata
Crataegus laevigata
Crataegus laevigata

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat