Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Hloh obecný

Crataegus laevigata

Hloh obecný

Crateagus oxycantha L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Ve světlejších dubových lesních svazů, avšak vzácně se vyskytuje i na zastíněných a sušších stanovištích lužních lesů. Je to druh výrazně preferující jílovité a hlinité půdy.

Popis: Keř, mono- až polykormón, habitus polokulovitý, obráceně válcovitý, nepravidelný. Výška 2-4 m. Listy na plodonosných brachyblasty obrácené vejčité až elipsovité. Listová čepel na vrcholu mělce 3 (-5) -laločnatá, laloky zaokrouhleno až mírně špičaté. Listová báze zaokrouhlená až klínových sbíhavé. Listový okraj nepravidelně dvojitopílkovitý, často jen do poloviny listové báze. Listy na rubu bledě až tmavozelené, na líci lesklé. Prílistky půlměsícovou s nepravidelně pilovitě zúbkatým okrajem, zoubky na vrcholu s bradavičnatými žlázkami. Květenství s 5-10 květů, s 2-3 čnělky, růžové prašníky. Kališní lístky široce trojúhelníkovité, na líci přitisknuté krátce chlupaté; hypantium holé. Souplodí s 3-10 plody na ohebných stopkách. Peckovice mohou být kulovité, obrácené vejčité, široce elipsoidní; středně velké. Kališní lístky široce trojúhelníkovité, na vrcholu tupé, někdy špičaté, nazpět ohnuté až odstávající, někdy lysavejúce. Čnělky se zachovávají, výrazně vyčnívají z hypostyle. Kôstočiek 2 nebo 2-3.

Poznámka: Hlohu jsou taxonomicky nesmírně komplikované kvůli rozsáhlé hybridizaci a introgresii mezi všemi domácími druhy.


Crataegus laevigata
Crataegus laevigata
Crataegus laevigata