Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Jmelí bílé

Viscum album subsp. album

Jmelí bílé pravé

Viscum album L.

čeleď: ochmetovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Poloparazit, roste jako epifyt na různých listnatých dřevinách.

Popis: Dvoudomý keřík s dichotomicky uspořádanými větvemi, tvořící kulovité trsy až 1 m v průměru. Listy jsou vstřícné, přisedlé, obkopinaté nebo eliptické, (3–)4–6(–9) cm dlouhé a (0,5–)1–2(–3) cm široké. Květy vyrůstají po 2–5 v paždí listů, jsou čtyřčetné, mají krátké šupinovité okvětí; samčí květy jsou drobnější, nápadně vonné, mají 4 tyčinky; samičí květy mají gyneceum srůstající ze 2 plodolistů a se spodním semeníkem. Bobule jsou kulovité, mají 6–10 mm v průměru, bílé; semena srdcovitá, bílá.

Viscum album subsp. album
Viscum album subsp. album
Viscum album subsp. album
Viscum album subsp. album
Viscum album subsp. album