Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Smrk východní

Picea orientalis

Smrk východní

Picea orientalis L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Horský smrk. Roste často na příkrých skalních svazích a ve stísněných soutěskách, v nadmořské výšce 1000 až 2000 m n. m., ve vlhkých a příliš stinných soutěskách sestupuje níže až na 200–400 m n. m. Poměrně často vytváří rozsáhlé komplexy v územích, kde je vlhké klima s četnými mlhami a se srážkami kolem 800–1800 mm. Roste na mělkých půdách, jelikož z půd bohatších je vytlačován konkurenčními dřevinami. Optimum má na půdách písčitojílovitých a středně vlhkých.

Popis: Strom dorůstající podobných rozměrů jako náš smrk ztepilý, výšky nejčastěji 45–50 m, s průměrem kmene do 1,5 m. Růst tohoto smrku je zpočátku pomalejší. Koruna je široce kuželovitá, hustě zavětvená, kmen průběžný. Spodní větve často při styku s půdou zakoření. Kořenový systém je podobně jako u ostatních smrků plochý, smrk východní tak není příliš odolný vůči vývratům. Borka je světle šedá, hladká, ve stáří pak tmavě hnědošedá a šupinatá. Letorosty světlé a lesklé, poměrně hustě chlupaté. Pupeny bez pryskyřice. Jehlice jsou velmi krátké, čtyřhranné, tupé, tmavě zelené a lesklé, jakoby nalakované. Délka jehlic je v rozmezí 6–9 mm a šířka kolem 1 mm, bývají nahloučené na svrchní straně a větvičku hustě překrývají. Šišky jsou vřetenovité, tuhé, 5–12 cm dlouhé. Tmavě hnědé lesklé semenné šupiny bývají okrouhlé a celokrajné. Pyl se tvoří v dubnu a květnu, semena dozrávají v říjnu a listopadu. Plodit začíná ve 25–30 letech, v zapojených porostech o něco později. Dožívá se věku 400 až 450 let.

Využití: Ve své domovině se jedná o dřevinu s velkým hospodářským významem. Světlé dřevo s rovnoměrnými a úzkými letokruhy je velmi kvalitní. Je používáno ve stavebnictví, dále na dýhy, rezonanční výřezy, šindele apod. Významná dřevina v sadovnictví.

Poznámka: Smrk východní je hostitelem mšice korovnice kavkazské.


Picea orientalis Picea orientalis
Picea orientalis
Picea orientalis
Picea orientalis
Picea orientalis

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat