Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Kostřava obrovská

Festuca gigantea

Kostřava obrovská

Festuca gigantea L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Byla zavlečena do Severní Ameriky. U nás roste hojně od nížin do hor.

Ekologie: Roste v humózních listnatých lesích, v lužních lesích, od nížin až po horské polohy.

Popis: ytrvalá, trsnatá, svěže zelená tráva, vysoká 50–150 cm. Stébla jsou hladká, pevná, se 3–5 listy, až téměř pod latu objatá pochvou posledního listu. Čepele listů jsou ploché, na rubu lesklé, lysé, často spodní stranou nahoru převrácené. Jazýček je dlouhý asi 2,5 mm, blanitá ouška jsou nápadná, objímavá. Květenstvím je řídká, rozkladitá, chabá lata, se dvěma větévkami v uzlinách. Klásky jsou 3–10květé, plevy jsou nestejné, na okraji suchomázdřité. Plucha je osinatá, osina je 1–2 cm dlouhá, jemná, často křivolaká. Plodem je obilka. Kvete od července do srpna.

Festuca gigantea
Festuca gigantea Festuca gigantea
Festuca gigantea

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich