Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Havez česnáčková

Adenostyles alliariae

Havez česnáčková

Adenostyles alliarieae L.

čeleď: hvězdicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • vzácnější druh u nás

Ekologie: Roste na horských prameništích a vysokostébelných nivách, objevuje se i ve smrčinách a bučinách. Kvete od července do srpna.

Popis: Vytrvalá bylina, 60–150 cm vysoká, lodyhy jsou tlusté, rýhované, listy dlouze řapíkaté, srdčité, 30 × 40 cm, na rubu bělovlnaté. Úbory jsou drobné, četné, v bohatých chocholičnatých latách až 20 cm širokých, květy jsou červenofialové, vzácně i bílé. Plodem je nažka.

Adenostyles alliariae Adenostyles alliariae
Adenostyles alliariae