Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Metasekvoje čínská

Metasequoia glyptostroboides

Metasekvoje čínská

Metasequoia glyptostroboides L.

čeleď: tisovcovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Ve svém původním areálu roste na vlhkých místech v nadmořských výškách kolem 700–1350 m. Metasekvoje je velmi světlomilná, snese jen boční zástin. Vyžaduje dostatek půdní vlhkosti.

Popis: Jedná se o opadavý strom kuželovitého vzrůstu, který bývá až 15 m vysoký (v Číně dorůstá výšek až 35 m). Má červenohnědou borku, která se vertikálně odlupuje v tenkých pruzích a vejcovité vstřícné pupeny. Opadavé vstřícné jehlice mají modrozelenou barvu, jsou zploštělé a dvouřadé. Charakteristické jsou tím, že jsou poměrně měkké a mají vyniklou střední žilku. Samčí žluté a samičí zelenkavé šištice se objevují na jaře na mladých větévkách. Šišky jsou 2–2,5 cm velké, bývají dlouze stopkaté a nerozpadají se.

Poznámka: V mládí se vyznačuje neobyčejně rychlým růstem (zejména na vlhkých stanovištích), její roční výškový přírůst je u nahosemenných nejrychlejší. V USA se pěstuje jako jeden ze zdrojů surovin na výrobu papíru.


Metasequoia glyptostroboides
Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides
Metasequoia glyptostroboides