Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Douglaska sivá

Pseudotsuga menziesii var. glauca

Douglaska sivá

Pseudotsuga glauca L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Jedna z dominant jehličnatých nebo smíšených lesů, především na mezických podkladech. Ve vegetaci se často střídá s borovicemi. Vůči účinkům ohně je citlivější a ve spáleništi jsou její semenáčky méně úspěšné než semenáčky borovic. Lépe odrůstá teprve pod odrůstajícími borovičkami, ale posléze borovice předroste; v zástinu pak dokáže – na rozdíl od borovic – sama dobře zmlazovat a v porostu převládne. Borovice pak vrací zpátky do hry teprve nový požár. Vyskytuje se v nadmořských výškách 600–3000 m.

Popis: Jednodomý strom s přímým rovným kmenem vysokým až 40(–50) m a o průměru až 1,2 m; koruna je kuželovitá; větve jsou v mládí pýřité, později olysávají; borka je v mládí hladká, později hnědočervená a rýhovaná. Jehlice rostou jednotlivě a víceméně všesměrně, jsou 1,5–3(–4) cm dlouhé a 1–1,5 mm široké, tmavozelené, modrozelené až šedozelené, ploché, na spodní straně s 2 stříbřitými pryskyřičnými kanálky, na vrcholu jsou špičaté nebo tupé. Samčí šištice jsou žlutočervené; samičí šištice jsou 4–7 cm dlouhé, podpůrné šupiny jsou trojzubé, nápadně vyčnívají, jsou často odstálé a mají většinou nahoru vyhnutý vrchol; semeno je poněkud kratší než křídlo.


Pseudotsuga menziesii var. glauca Pseudotsuga menziesii var. glauca
Pseudotsuga menziesii var. glauca
Pseudotsuga menziesii var. glauca

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat