Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Borovice tuhá

Pinus rigida

Borovice tuhá

Picea rigida L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie:  V severní části svého areálu roste nejčastěji v pobřežních oblastech a v říčních údolích. Naopak v hornatých oblastech jižní části areálu se objevuje zejména na sušších a teplejších stanovištích, na plošinách s mělkou půdou, na hřebenech a příkrých svazích.

Popis: Strom středních rozměrů, dorůstající výšky kolem 10–15 m (v původním areálu i 30 m), s nepravidelnou a široce vejcovitou korunou a silnou borkou. Ta je nejprve tmavá a velmi šupinatá, později až 5 cm silná, hluboce brázditá. Tuhé jehlice rostou ve svazečcích po třech a bývají široce rozložené a ostře zašpičatělé. Výmladky s hustými jehlicemi, nebo alespoň svazečky jehlic se často objevují na kmenech a silnějších větvích. Pyl se tvoří v dubnu a v květnu. Samičí šištice jsou zelené, někdy i načervenalé, samčí šištice pak žlutavé. Světle hnědé, lesklé šišky dozrávají na konci léta druhého roku. Rostou po dvou až pěti v přeslenech a vytrvávají dlouho na větvích. Dožívá se 200 let.

Využití: Pro charakteristické obrosty kmene a silnějších větví se pěstuje jako dekorativní a zajímavá dřevina, a to zejména v parcích a arboretech. Její dřevo, které obsahuje velké množství pryskyřice, díky které dobře odolává hnilobám, se v minulosti využívalo ke stavbě dřevěných lodí.

Poznámka: Na kmeni se vyskytují četné vymladky


Pinus rigida Pinus rigida
Pinus rigida