Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Borovice tuhá

Pinus rigida

Borovice tuhá

Picea rigida L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie:  V severní části svého areálu roste nejčastěji v pobřežních oblastech a v říčních údolích. Naopak v hornatých oblastech jižní části areálu se objevuje zejména na sušších a teplejších stanovištích, na plošinách s mělkou půdou, na hřebenech a příkrých svazích.

Popis: Strom středních rozměrů, dorůstající výšky kolem 10–15 m (v původním areálu i 30 m), s nepravidelnou a široce vejcovitou korunou a silnou borkou. Ta je nejprve tmavá a velmi šupinatá, později až 5 cm silná, hluboce brázditá. Tuhé jehlice rostou ve svazečcích po třech a bývají široce rozložené a ostře zašpičatělé. Výmladky s hustými jehlicemi, nebo alespoň svazečky jehlic se často objevují na kmenech a silnějších větvích. Pyl se tvoří v dubnu a v květnu. Samičí šištice jsou zelené, někdy i načervenalé, samčí šištice pak žlutavé. Světle hnědé, lesklé šišky dozrávají na konci léta druhého roku. Rostou po dvou až pěti v přeslenech a vytrvávají dlouho na větvích. Dožívá se 200 let.

Využití: Pro charakteristické obrosty kmene a silnějších větví se pěstuje jako dekorativní a zajímavá dřevina, a to zejména v parcích a arboretech. Její dřevo, které obsahuje velké množství pryskyřice, díky které dobře odolává hnilobám, se v minulosti využívalo ke stavbě dřevěných lodí.

Poznámka: Na kmeni se vyskytují četné vymladky


Pinus rigida Pinus rigida
Pinus rigida

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat