Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Ořešák černý

Juglans nigra

Ořešák královský

Juglans nigra L.

čeleď: ořešákovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Ve svém původním areálu roste v lesích. Protože má malou konkurenční schopnost a je výrazně světlomilný, nejčastěji se vyskytuje na lesních okrajích anebo v blízkosti vodních toků.

Popis: Až 30 m vysoký strom, s průběžným kmenem a široce rozložitou korunou. Borka je hnědošedá až černošedá, hluboce brázditá. Listy bývají lichozpeřené, 20–50 cm dlouhé a složené nejčastěji z 15–19 kopinatých až vejčitých lístků, s protaženou špičkou. Lístky bývají cca 6–11 cm dlouhé, pilovité, na svrchní straně lysé a na spodní roztroušeně chlupaté. Ořešák černý kvete v květnu a v červnu. Samčí jehnědy jsou cca 8–14 cm dlouhé a cca 1–1,5 cm široké. Samičí květy jsou ve 2–5četných koncových klasech. Plod, který při dozrávání černá, je kulovitý a 3,5–5 cm veliký. Samotná skořápka je velmi tvrdá, ořech pak kulovitý a 3–4 cm velký.

Využití: Ořešák černý je často pěstován jako okrasná dřevina v parcích. Pevné a těžké dřevo s tmavohnědým až nafialovělým jádrem, je hojně využívané v nábytkářství.Plody jsou nutričně hodnotné, údajně málo chutné.


Juglans nigra Juglans nigra
Juglans nigra Juglans nigra
Juglans nigra Juglans nigra
Juglans nigra

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat