Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Byliny

 

Barvínek menší

Bažanka vytrvalá

Blatouch bahenní

Bledule jarní

Borůvka černá

Bršlice kozí noha

Brusinka obecná

Bukovinec osladičovitý

 

Čarovník pařížský

Černýš hajní

Černýš lesní

Černýš luční

Česnáček lékařský

Česnek medvědí

Čistec lesní

 

Devětsil bílý

Devětsil lékařský

Dřípatka horská

Dymnivka dutá

Dymnivka plná

 

Hasivka orličí

Havez česnáčková

Hlístník hníznák

Hluchavka skvrnitá

Hořec tolitovitý

Hrachor černý

Hrachor jarní

 

Jahodník obecný

Jarmanka větší

Jaterník podléška

Jednokvítek velekvětý

Jelení jazyk celolistý

Jestřábník zední

 

Kakost hnědočervený

Kakost krvavý

Kakost smrdutý

Kamejka modronachová

Kapraď samec

Kokořík mnohokvětý

Kokořík přeslenitý

Kokořík vonný

Konopí rumištní

Konopí seté

Konvalinka vonná

Kopřiva dvoudomá

Kopytník evropský

Kosatec žlutý

Kostival hlíznatý

Kozlík lékařský

Kručinka barvířská

Kručinka německá

Kuklík městský

Kuklík potočný

Kyčelnice cibulkonosná

Kyčelnice devítilistá

Kyčelnice žláznatá

 

Lilie zlatohlavá

 

Mařinka vonná

Měsíčnice vytrvalá

Mléčka zední

Mochna nátržník

Mokřýš střídovalistý

 

Náprstník velkokvětý

Netýkavka malokvětá

Netýkavka nedůtklivá

Netýkavka žláznatá

 

Orsej jarní

Osladič obecný

Ostružník maliník

Ožanka kalamandra

 

Papratka samičí

Pitulník žlutý

Plavuň pučivá

Plavuň vidlačka

Plicník lékařský

Podběl obecný

Pomněnka lesní

Přeslička lesní

Přeslička rolní

Prvosenka jarní

Prvosenka vyšší

Pryšec chvojka

Pryšec mandloňovitý

Pryskyřník kosmatý

Pryskyřník plazivý

Pryskyřník prudký

Pstroček dvoulistý

Ptačinec hajní

Ptačinec velkokvětý

 

Rojovník bahenní

Rosnatka okrouhlistá

Rozrazil lékařský

Rulík zlomocný

 

Samorostlík klasnatý

Sasanka hajní

Sasanka lesní

Sasanka pryskyřníkovitá

Sedmikvítek evropský

Silenka dvoudomá

Silenka nící

Sněženka podsněžník

Starček fuchsův

Svízel okrouhlolistý

Svízel přítula

 

Šalvěj lepkavá

Šťavel kyselý

 

Tolita lékařská

Třemdava bílá

Třezalka horská

Třezalka tečkovaná

Tužebník jilmový

 

Udatna lesní

 

Vikev ptačí

Violka lesní

Violka rivinova

Violka vonná

Vlaštovičník větší

Vlčí bob mnoholistý

Vlochyně bahenní

Vranec jedlový

Vraní oko čtyřlisté

Vrbina hajní

Vrbina obecná

Vrbina penízková

Vrbovka horská

Vrbovka úzkolistá

Vřes obecný

Vřesovec pleťový

 

Zběhovec plazivý

Zvonek broskvolistý

Zvonek kopřivolistý

 

Žindava evropská

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat