Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Kručinka barvířská

Genista tinctoria

Kručinka barvířská

Genista tinctoria L.

čeleď: bobovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • jedovatá, obsahuje žluté barvivo, používala se k barvení látek

Ekologie: Kručinka je spíše teplomilná, roste ve světlých lesích, podél cest, na loukách a pastvinách. Dává přednost hlubokým a na dusík chudým půdám. Kvete od června do srpna.

Popis: Menší keř vysoký 10–100 cm, větve vzpřímené, podélně žebernaté, olysalé až přitiskle chlupaté. Listy jsou jednoduché, střídavé, přisedlé, podlouhlé až eliptické, 10–40 mm dlouhé, 5–10 mm široké, na líci lysé, na rubu a na okrajích řídce chlupaté. Květy rostou v bohatých až 6 cm dlouhých hroznech na koncích letorostů, květní stopky 2–3 mm dlouhé. Kalich je dvoupyský, rozeklaný. Koruna sytě žlutá, 8–17 mm dlouhá, pavéza vejčitá, s krátkým nehtem, zašpičatělá, křídla podlouhlá, odstávající, člunek podlouhlý, rovný. Plodem je lusk se 3–10 semeny.

Využití: V lidovém léčitelství se používá sušená kvetoucí nať proti dně, revmatismu, sníženému krevnímu tlaku a ledvinových kamenech. Dříve se také používala k barvení látek.

Genista tinctoria Genista tinctoria
Genista tinctoria

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat