Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Ostružník maliník

Rubus idaeus

Ostružník maliník

Rubus ideaus L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • léčivka (močopudná)

Ekologie: Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých, mírně kyselých až slabě bazických, humózních.

Popis: Keř s dvouletými prýty vyrůstajícími jako kořenové výmladky. V prvním roce prýty nevětvené, přímé, 60–200 cm vysoké, zelené nebo červenohnědě naběhlé, bez ojínění, lysé, řídce chlupaté, bez žlázek. Ostny roztroušené až shloučené, rozmístěné po celém obvodu prýtu. Dvouleté prýty s částečně se odlupující kůrou. Listy opadavé, lichozpeřené, zpravidla 5–7četné, na líci většinou lysé, často svraskalé, na rubu hustými hvězdicovitými chlupy šedobíle plstnaté, na okraji jednoduše nebo dvakrát pilovité. Koncový lístek podlouhle vejčitý, dosti dlouze řapíčkatý. Řapík 2–7 cm dlouhý, oblý. Květenství krátké, hroznovité, chudokvěté, s listy trojčetnými, nejhořejší list jednoduchý trojlaločný nebo trojčetný. Květy obojaké, pětičetné, nicí, jen asi 10 mm v průměru. Kališní lístky podlouhle vejčité, dlouze zašpičatělé, po odkvětu nazpět ohnuté. Korunní lístky 6 mm dlouhé, bílé, vzájemně se nedotýkající, kratší než kalich. Tyčinky vzpřímené, nitky bílé, prašníky lysé. Souplodí nicí, kulovité, vejčité nebo kuželovité, s četnými červenými, vzácně světle žlutými peckovičkami, snadno z plodního lůžka opadávající.

Využití: Hospodářsky významný druh. Pěstuje se v kultuře, ve více kultivarech.

 

Rubus idaeus
Rubus idaeus
Rubus idaeus
Rubus idaeus
Rubus idaeus

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde