Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Třezalka horská

Hypericum montanum

Třezalka horská

Hypericum montanum L.

čeleď: třezalkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • nevyskytuje se pospolitě

Ekologie: Světlé listnaté lesy, mýtiny, světliny nebo křovinaté stráně na živných půdách. Kvete od června do srpna.

Popis: Vytrvalá, 40–60 cm vysoká bylina. Lodyha je vystoupavá nebo přímá, většinou nevětvená, oblá, bez úžlabních výhonků, lodyžní články pod květenstvím prodloužené. Listy jsou poloobjímavé, vejčitě kopinaté až kopinaté, často až 5 cm dlouhé, tupé nebo tupě špičaté, nahoru se postupně zmenšující, modravě zelené, s tečkovanými siličnými nádržkami, při okraji s černými tečkovitými žlázkami. Květenství je kompaktní, bez úžlabních výhonků. Květy 8–12 mm v průměru, listeny i kališní lístky s kyjovitými žlázkami, korunní lístky jsou bledě žluté bez černých žlázek, tyčinek je přibližně 50. Tobolky jsou hustě podélně žebernaté.

 Hypericum montanum
Hypericum montanum
Hypericum montanum
Hypericum montanum