Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vrbovka horská

Epilobium montanum

Vrbovka horská

Epilobium montanum L.

čeleď: pupálkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • u nás se vyskytuje dosti hojně

Ekologie: Listnaté, smíšené i jehličnaté lesy, lesní světliny a okraje, paseky, křoviny, parky, úpatí starých zdí, železniční nádraží a jiná ruderalizovaná místa. Na čerstvě vlhkých až vysychavých, většinou živinami bohatých půdách.

Popis: Přímá nebo na obloukovité bázi krátce vystoupavá lodyha, 20–80 cm vysoká, oblá, jednoduchá nebo v horní třetině chudě větvená, po celém obvodu pýřitá, v květenství také často se žláznatými chlupy, často červenavě naběhlá. Vrchol lodyhy je před rozkvětem mírně, ale zřetelně přímý. Listy s výjimkou nejhořejších vstřícné, vejčité nebo vejčitě eliptické, řidčeji až téměř kopinaté, špičaté. Prostřední listy 3–8 cm dlouhé, 1,5–4 cm široké, s mělce srdčitou bází a s 2–4 mm dlouhým řapíkem, na okraji hustě zubaté. Všechny listy trávozelené, někdy načervenalé. Květy před rozkvětem nící, kališní lístky 5–6 mm dlouhé, korunní lístky 8–11 mm dlouhé, hluboce dvoulaločné, světle růžové až růžově nachové, vzácně bílé. Blizna je čtyřlaločná. Plodem jsou tobolky. Kvete od května do září.

Epilobium montanum Epilobium montanum