Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Vrbovka horská

Epilobium montanum

Vrbovka horská

Epilobium montanum L.

čeleď: pupálkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • u nás se vyskytuje dosti hojně

Ekologie: Listnaté, smíšené i jehličnaté lesy, lesní světliny a okraje, paseky, křoviny, parky, úpatí starých zdí, železniční nádraží a jiná ruderalizovaná místa. Na čerstvě vlhkých až vysychavých, většinou živinami bohatých půdách.

Popis: Přímá nebo na obloukovité bázi krátce vystoupavá lodyha, 20–80 cm vysoká, oblá, jednoduchá nebo v horní třetině chudě větvená, po celém obvodu pýřitá, v květenství také často se žláznatými chlupy, často červenavě naběhlá. Vrchol lodyhy je před rozkvětem mírně, ale zřetelně přímý. Listy s výjimkou nejhořejších vstřícné, vejčité nebo vejčitě eliptické, řidčeji až téměř kopinaté, špičaté. Prostřední listy 3–8 cm dlouhé, 1,5–4 cm široké, s mělce srdčitou bází a s 2–4 mm dlouhým řapíkem, na okraji hustě zubaté. Všechny listy trávozelené, někdy načervenalé. Květy před rozkvětem nící, kališní lístky 5–6 mm dlouhé, korunní lístky 8–11 mm dlouhé, hluboce dvoulaločné, světle růžové až růžově nachové, vzácně bílé. Blizna je čtyřlaločná. Plodem jsou tobolky. Kvete od května do září.

Epilobium montanum Epilobium montanum

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat