Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Kopřiva dvoudomá

Urtica dioica

Kopřiva dvoudomá

Urtica dioica L.

čeleď: kopřivovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • léčivá byliny (močopudná)

Ekologie: Humózní lesy, lužní lesy, podél vodních toků, rumiště, obecně eutrofní stanoviště, na místech narušených člověkem. Úporný plevel v zahradách, zvláště v pařeništích a studených sklenících. Často vytváří souvislé porosty.

Popis: Známá žahavá vytrvalá bylina vysoká i přes 1,5 m, lodyha vzpřímená až krátce vystoupavá, nevětvená nebo větvená, tuhá, hranatá, dutá, s podzemními šlahouny. Listy, vstřícné, široce vejčité, vejčité až kopinaté, uťaté až srdčité, řapíkaté, zubaté. Palisty jsou volné, celokrajné. Květenství v klubíčkách tvoří prodloužené hrozny nebo laty, květy drobné, zelenavé, jednopohlavné. Plody úzce vejčité až vejčité, šedavé nebo hnědavé. Celá rostlina je pokryta žahavými chlupy, naplněnými aminy acetylcholinem, histaminem a serotoninem, způsobujícími bolestivé puchýře. Kvete od jara do podzimu.

 Urtica dioica Urtica dioica
Urtica dioica Urtica dioica
Urtica dioica

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat