Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Metlička křivolaká

Avenella flexuosa

Metlička křivolaká

Avenella flexuosa L.

čeleď: prvosenkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Druh se vyskytuje v rozsáhlém areálu, který zahrnuje celou Evropu

Ekologie: Hojný druh vyskytující se od nížin do subalpínského pásma. Nejčastěji roste v suchých světlých lesích (bory, chudé smrčiny, kyselé doubravy), kde zpravidla vytváří rozsáhlé nekvetoucí porosty. Dále ji můžeme nalézt na pasekách, vřesovištích nebo horských loukách a pastvinách. Je indikačním druhem kyselých půd se zhoršeným rozkladem humusu. Kvete v červnu až červenci.

Popis: Vytrvalá, volně trsnatá tráva, stébla vysoká 30–70 cm. Přízemní listy štětinovité, na stinných místech až 50 cm dlouhé, našedle nebo svěže zelené, hladké a měkké. Lodyžní listy jsou kratší, s 1–3 mm dlouhým tupým jazýčkem. Květenství je vejčitá řídká lata (před květem i po odkvětu stažená) s charakteristicky křivolakým vřetenem i větvičkami. Klásky jsou 4–7 mm dlouhé, stříbřitě bílé nebo nachové, plevy s 4–7 mm dlouhou osinou. Plodem je okoralá obilka.

Avenella flexuosa Avenella flexuosa
Avenella flexuosa
Avenella flexuosa

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat