Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Metlička křivolaká

Avenella flexuosa

Metlička křivolaká

Avenella flexuosa L.

čeleď: prvosenkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Druh se vyskytuje v rozsáhlém areálu, který zahrnuje celou Evropu

Ekologie: Hojný druh vyskytující se od nížin do subalpínského pásma. Nejčastěji roste v suchých světlých lesích (bory, chudé smrčiny, kyselé doubravy), kde zpravidla vytváří rozsáhlé nekvetoucí porosty. Dále ji můžeme nalézt na pasekách, vřesovištích nebo horských loukách a pastvinách. Je indikačním druhem kyselých půd se zhoršeným rozkladem humusu. Kvete v červnu až červenci.

Popis: Vytrvalá, volně trsnatá tráva, stébla vysoká 30–70 cm. Přízemní listy štětinovité, na stinných místech až 50 cm dlouhé, našedle nebo svěže zelené, hladké a měkké. Lodyžní listy jsou kratší, s 1–3 mm dlouhým tupým jazýčkem. Květenství je vejčitá řídká lata (před květem i po odkvětu stažená) s charakteristicky křivolakým vřetenem i větvičkami. Klásky jsou 4–7 mm dlouhé, stříbřitě bílé nebo nachové, plevy s 4–7 mm dlouhou osinou. Plodem je okoralá obilka.

Avenella flexuosa Avenella flexuosa
Avenella flexuosa
Avenella flexuosa