Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Mokřýš střídovalistý

Chrysosplenium alternifolium

Mokrýš střídavolistý

Chrysosplenium alternifolium L.

čeleď: lomikamenovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • květy opilují slimáci

Ekologie: Nejčastěji se s tímto mokrýšem setkáme mokřadních nebo silně vlhkých stanovištích od nížin až do hor. Roste podél toků, v prameništích, bažinách a na mnoha dalších mokrých místech. Místy vytváří souvislé husté porosty. Kvete v dubnu až červnu.

Popis: ytrvalá bylina s křehkou lodyhou někdy až do 20 cm vysokou. Přízemí listy srdčitě ledvinité jsou dlouze řapíkaté, lodyžní listy (maximálně do 4 na lodyze) se srdčitou čepelí nasedají na lodyhu střídavě. Ve vrcholovém květenství s podpůrnými mohutnými listeny jsou čtyřčetné květy bez korunních lístků, jen s výraznějšími žlutozelenými cípy kalichu. Za květu mohou rostliny vytvářet souvislý žlutozelený koberec.

Chrysosplenium alternifolium Chrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium alternifolium Chrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium alternifolium