Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Žindava evropská

Sanicula europaea

Žindava evropská

Sanicula europeae L.

čeleď: miříkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • u nás na většině území

Ekologie: Vyhledává smíšené lesy, zejména jedliny, květnaté bučiny, dubohabřiny a také lužní lesy. Stínomilný druh, preferující vlhké, slabě kyselé až neutrální půdy. Kvete od května do července.

Popis: Vytrvalé lysé byliny s krátkým, přímým nebo sešikmeným oddenkem a svazčitými kořeny. Lodyha jednoduchá, bezlistá nebo s 1–2 větvemi z úžlabí přisedlých, dlanitosečných listů, do 0,5 m vysoká, oblá. Čepel přízemních listů dlanitě (3–)5sečná, v obrysu okrouhlá, 3–6 cm v průměru, s úkrojky často trojklanými, zubatými, řapík 10–15 cm dlouhý. Květenství terminální, jednou až dvakrát vrcholičnatě větvené, se 3–4 větvemi s jednoduchými staženými okolíky na konci větví, každá větev podepřena dlanitosečným až čárkovitým listenem. Okolíky přibližně 5 mm v průměru, se 4–6(–8)četným obalem z čárkovitých listenů. Samčí květy krátce stopkaté, oboupohlavné přisedlé, kališní cípy zašpičatělé, korunní lístky podlouhlé, zhruba 2 mm dlouhé, žlábkovité, bílé nebo růžové, čnělky dlouhé, nitkovité, rozestálé. Merikarpia jsou 3–4(–5) mm dlouhá, šedohnědá s ostny vzhůru namířenými, asi 2 mm dlouhá.

Sanicula europaea Sanicula europaea
Sanicula europaea Sanicula europaea
Sanicula europaea