Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Dřezovec trojtrnný

Gleditsia triacanthos

Dřezovec trojtrnný

Gleditsia triacanthos L.

čeleď: sapanovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Ve svém původním areálu roste ve vlhkých lesích. Není náročný na stanoviště, je pouze mírně světlomilný.

Popis: Strom s řídkou korunou, nejčastěji 20–30 m vysoký. Borka tmavošedá, později se plátkovitě odlupuje. Na kmeni a starších větévkách jsou nápadné jednoduché až trojdílné lesklé hnědé trny. Ty jsou značně velké, často kolem 5–10(–30) cm. Listy jsou střídavě postavené, jednou až dvakrát sudozpeřené. Jednotlivé světle zelené lístky jsou buď celokrajné, anebo jemně vroubkované. Žlutozelené květy jsou v krátkých cca 5 cm velkých vzpřímených hroznech a objevují se před rašením listů nebo o něco později, nejčastěji v červnu. Plody jsou zploštělé tmavé lusky, které mohou být i 20 cm dlouhé. Lusky dozrávají v říjnu a zůstávají na dřevině do jara.

Využití: Dřezovec trojtrnný dobře snáší zasolení a sucho, proto se často vysazuje ve městech nebo v parcích, ojediněle i do živých plotů a do alejí.


Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich