Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Zlatice převislá

Forsythia suspensa

Zlatice převislá

Forsythia suspensa L.

čeleď: olivovnikovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie:  Ve své domovině tvoří křovinaté porosty na srázech a svazích, často v údolích a roklích. Pro pěstování nenáročný keř, nápadný během března až dubna, kdy je obsypán žlutými květy; nejlépe se mu daří na otevřených stanovištích (snáší však i polostín), preferuje humózní čerstvě vlhké půdy středně zásobené živinami. Druh je citlivý k pozdním mrazům.

Popis: Opadavý keř 2–4 m vysoký, rozkvétající před vyrašením listů. Větve vzpřímené až nápadně převislé, šedohnědé, s bradavčitými lenticelami, duté, jen v uzlinách vyplněné dření; letorosty žlutohnědé až hnědé, taktéž duté. Listy na krátkých letorostech jednoduché, vejčité až vejčitě kopinaté, 2–10 cm dlouhé, 1,5–5 cm široké, ostře pilovité, matně zelené, lysé nebo někdy na rubu podél žilek chlupaté, na delších letorostech trojklané až trojčetné. Květy čtyřčetné, jednotlivé nebo po dvou až několika v paždí listů, na 5–6 mm dlouhých stopkách; kališní lístky podlouhlé, (5–)6–7 mm dlouhé, brvité; koruna žlutá, s krátkou korunní trubkou, korunní cípy vejčitě podlouhlé až podlouhlé, 1,2–2 cm dlouhé; tyčinky 2, pestík s dvoulaločnou bliznou. Plody jsou dřevnaté, z boku smáčklé, zobanité dvoupouzdré tobolky, vejčité až dlouze eliptické, 1,2–2,5 cm dlouhé, 0,6–1,2 cm široké, obsahující křídlatá semena.

Využití: S oblibou pěstovaný „zlatý déšť“, častěji se však pěstuje zlatice prostřední

Forsythia suspensa
Forsythia suspensa
Forsythia suspensa
Forsythia suspensa
Forsythia suspensa
Forsythia suspensa
Forsythia suspensa Forsythia suspensa

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat