Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Papratka samičí

Athyrium filix-femina

Papratka samičí 

Athyrium filix-femina L.

čeleď: papratkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • listy 1 m vysoké, 2 až 3 krát zpeřené, listový úkrojek zřetelně zubatý
  • výtrusné kupky kryty čárkovitými (podlouhlými) ostěrami
  • minerálně středně bohaté až bohaté půdy

Ekologie: Běžný druh na stinných stanovištích – v lesích, suťových svazích, křovinatých porostech, v horách i na otevřených stanovištích. V horách ve výšce nad 900 m bývá nahrazována papratkou horskou

Popis: Statná opadavá kapradina s listy dlouhými i přes 1 m, s nepravidelně nálevkovitou růžicí. Vzpřímený oddenek je spoře tmavohnědě plevinatý, tmavohnědé pleviny jsou i na řapících. Listy variabilní ve tvaru a jemnosti zoubkování; jsou 2–3krát zpeřené, úkrojky jsou střídavé a přisedají přímo na vřeteno. Vstupují do nich pouze 2 cévní svazky. Lístků jsou ve 20–40 jařmech, 2–3krát delší než širší. Kupky výtrusnic jsou podlouhlé rovné až podkovitě zahnuté, kryté brvitou vytrvalou ostěrou. Listy papratky se brzy rozkládají, nezůstávají na povrchu země jako u kapradě samce.

 Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat