Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Papratka samičí

Athyrium filix-femina

Papratka samičí 

Athyrium filix-femina L.

čeleď: papratkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • listy 1 m vysoké, 2 až 3 krát zpeřené, listový úkrojek zřetelně zubatý
  • výtrusné kupky kryty čárkovitými (podlouhlými) ostěrami
  • minerálně středně bohaté až bohaté půdy

Ekologie: Běžný druh na stinných stanovištích – v lesích, suťových svazích, křovinatých porostech, v horách i na otevřených stanovištích. V horách ve výšce nad 900 m bývá nahrazována papratkou horskou

Popis: Statná opadavá kapradina s listy dlouhými i přes 1 m, s nepravidelně nálevkovitou růžicí. Vzpřímený oddenek je spoře tmavohnědě plevinatý, tmavohnědé pleviny jsou i na řapících. Listy variabilní ve tvaru a jemnosti zoubkování; jsou 2–3krát zpeřené, úkrojky jsou střídavé a přisedají přímo na vřeteno. Vstupují do nich pouze 2 cévní svazky. Lístků jsou ve 20–40 jařmech, 2–3krát delší než širší. Kupky výtrusnic jsou podlouhlé rovné až podkovitě zahnuté, kryté brvitou vytrvalou ostěrou. Listy papratky se brzy rozkládají, nezůstávají na povrchu země jako u kapradě samce.

 Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina