Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia

Jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Roste ve světlých lesích i jejich lemech, na skalách, pasekách i ruderalizovaných stanovištích, často vysazován podél komunikací i jako okrasná dřevina. Většinou na půdách živinami chudých, vlhkých až mírně suchých, s kyselou reakcí.

Popis: Strom, řidčeji keř vysoký 3–12(–15) m. Borka světle šedá. Pupeny, spodní strana lístků, listové vřeteno a větve květenství plstnaté. Pupeny vejcovité, špičaté. Vernace (uspořádání listu v pupenu) složená. Listy lichozpeřené, lístků (4–)5(–10) párů, podlouhle kopinatých, do 5 cm dlouhých, v horních 3/4 pilovitých, při bázi asymetrických, na líci tmavozelených, na rubu světlezelených, řapík 2–3 cm dlouhý. Květenství kompaktní, bohaté, s plstnatými, olysávajícími větvemi. Kališní cípy špičaté, za květu vzpřímené, za plodu vytrvalé, korunní lístky okrouhlé až široce vejčité, 3,8–5,0 mm dlouhé, bílé. Semeník polospodní, čnělky (2–)3(–4), volné, blizny konvexní. Malvice kulovité, 6–9 mm v průměru, oranžově červené, lesklé. Druh je plodný ve věku 10–15 let, dožívá se stáří 80–100 let. Kvete v květnu a červnu.

Využití: Velice přizpůsobivá a nenáročná dřevina. Rychle roste a bohatě plodí, přitom nepotlačuje jiné dřeviny, naopak jejich růst podporuje. Plody jsou důležitou složkou výživy lesní zvěře a ptactva.


Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat