Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Bika chlupatá

Luzula pilosa

Bika chlupatá

Luzula pilosa L.

čeleď: sítinovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Indikuje původní výskyt jedlí

Ekologie: Roste ve vlhčích lesích, na pasekách, v křovinatých roklích. Kvete od března do května.

Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá bylina, s přímými lodyhami vysokými 15–35 cm. Listy jsou jemně brvité, čárkovité, široké 5–10 mm, obvykle tupě zakončené, vzácně s tmavou nasazenou špičkou. Jednotlivé květy skládají řídký kružel, jehož větévky jsou nestejně dlouhé, za plodu se alespoň některé ohýbají dolů. Květy jsou malé, okvětních plátků je šest, jsou tmavohnědé, široce blanitě lemované, všechny přibližně stejně velké. Plodem je krátce hrotitá, hruškovitá tobolka, semena jsou drobná, s masíčkem.

Luzula pilosa Luzula pilosa
Luzula pilosa