Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Třešeň ptačí

Prunus avium

Třešeň ptačí

Prunus avium L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Třešeň ptačí osidluje křovinaté stráně, meze a remízky, dále roste podél komunikací a ve světlých listnatých lesích.

Popis: Jedná se o strom až 35 m vysoký s vejcovitou až pyramidální korunou. Silný kmen má v mládí hladkou, zpravidla šedavě hnědou, ve starším věku tmavohnědou borku, která se odlupuje v různě širokých a příčných pásech. Mladé větve bývají přímé, silné a lesklé. Květní pupeny jsou vejcovité až kuželovité, na vrcholu zaoblené s mnoha červenohnědými lepkavými šupinami. Listové pupeny jsou proti květním mnohem menší, kuželovitého tvaru a na vrcholu zašpičatělé. Čepel listu je obvejčitá až eliptická, na vrcholu protažená v krátkou špičku, po okrajích pilovitá. Lícní strana listu je matná a lysá (nebo s ojedinělými chlupy), na rubu je světlejší. Řapík listu je až 4 cm dlouhý, s 1–2 tmavočervenými žlázkami. Dlouze stopkaté květy mají 2–3,5 cm v průměru. Jsou bílé, vzácně narůžovělé barvy a uspořádány po 2–6 ve zdánlivých okolících na krátkých brachyblastech. Kališní lístky bývají vejčité a lysé, za květu nazpět ohnuté, často červenavě zabarvené. Korunní lístky pak obvejčité až široce obvejčité, 10–15 mm dlouhé. Plodem jsou 1–1,5 cm veliké peckovice, nejčastěji červené barvy, ale můžou přecházet od oranžové až k téměř černé barvě.

Využití: Plody jsou oblíbeným ovocem, obsahují mnoho vitamínů, cukrů a minerálních látek. Listy a květy se využívají v lidovém léčitelství a dřevo se používá k výrobě drobných předmětů.

Prunus avium
Prunus avium Prunus avium
Prunus avium