Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Kuklík městský

Geum urbanum

Kuklík městský

Geum urbanium L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • oddenek má chuť hřebíčku

Ekologie: Roste v křovinách, lemech, pláštích listnatých lesů, v dubohabřinách, lužních lesích, při okrajích lesních cest, na polostinných až stinných rumištích, na zbořeništích a na dalších stanovištích ovlivněných činností člověka. Vyhledává čerstvě vlhké až vysychavé, živinami a většinou humusem bohaté půdy.

Popis: Vytrvalá, 20–80 cm vysoká bylina s válcovitým oddenkem a měkce pýřitou lodyhou. Přízemní listy jsou krátce řapíkaté, přetrhovaně lyrovitě zpeřené, se 2–6 šikmo vejčitými postranními lístky. Koncový lístek je větší, 3(–5)laločný nebo 3dílný. Dolní lodyžní listy bývají často podobné přízemním. Ostatní jsou 3četné s velkými, okrouhle vejčitými a hrubě zastřihovanými palisty. Všechny listy jsou po obou stranách řídce a měkce přitiskle chlupaté. Květenství bývá nejčastěji 2–8květé, rozkladité. Korunní lístky jsou obvejčité až okrouhle obvejčité, přisedlé nebo ± nezřetelně nehetnaté. Kališní lístky bývají za plodu dolů sehnuté. Souplodí nažek jsou kulovitá, řidčeji vejcovitě kulovitá, samotné nažky pak řídce a dlouze chlupaté. Kvete od května do srpna.

Využití: Rostlina se dříve sbírala jako léčivka.

 
Geum urbanum
Geum urbanum Geum urbanum

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat