Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Kuklík městský

Geum urbanum

Kuklík městský

Geum urbanium L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • oddenek má chuť hřebíčku

Ekologie: Roste v křovinách, lemech, pláštích listnatých lesů, v dubohabřinách, lužních lesích, při okrajích lesních cest, na polostinných až stinných rumištích, na zbořeništích a na dalších stanovištích ovlivněných činností člověka. Vyhledává čerstvě vlhké až vysychavé, živinami a většinou humusem bohaté půdy.

Popis: Vytrvalá, 20–80 cm vysoká bylina s válcovitým oddenkem a měkce pýřitou lodyhou. Přízemní listy jsou krátce řapíkaté, přetrhovaně lyrovitě zpeřené, se 2–6 šikmo vejčitými postranními lístky. Koncový lístek je větší, 3(–5)laločný nebo 3dílný. Dolní lodyžní listy bývají často podobné přízemním. Ostatní jsou 3četné s velkými, okrouhle vejčitými a hrubě zastřihovanými palisty. Všechny listy jsou po obou stranách řídce a měkce přitiskle chlupaté. Květenství bývá nejčastěji 2–8květé, rozkladité. Korunní lístky jsou obvejčité až okrouhle obvejčité, přisedlé nebo ± nezřetelně nehetnaté. Kališní lístky bývají za plodu dolů sehnuté. Souplodí nažek jsou kulovitá, řidčeji vejcovitě kulovitá, samotné nažky pak řídce a dlouze chlupaté. Kvete od května do srpna.

Využití: Rostlina se dříve sbírala jako léčivka.

 
Geum urbanum
Geum urbanum Geum urbanum