Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Udatna lesní

Aruncus vulgaris

Udatna lesní

Aruncus sylvestris L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • výskyt velmi pospolitý

Ekologie: Roste v suťových lesích, roklích, na stinných skalách i v pobřežních nivách, v pásmu od pahorkatin do hor.

Popis: Vytrvalá statná bylina, 50–200 cm vysoká, zpravidla dvoudomá, samčí rostliny (v kultuře vyhledávanější) mají květy bílé až běložluté, samičí bělozelené. Listy 2–3krát zpeřené, lístky vejčité, 2krát ostře pilovité. Kvete od května do července, plodem je měchýřek.

 Aruncus vulgaris Aruncus vulgaris
Aruncus vulgaris Aruncus vulgaris