Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vrbina hajní

Lysimachia nemorum

Vrbina hajní

Lysimachia nemorum L.

čeleď: prvosenkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • výskyt je jednotlivý

Ekologie: Vrbina hajní roste nejčastěji ve vlhkých stinných lesích, v okolí lesních pramenů, podél lesních potoků, na vlhkých pasekách a ve vyšších polohách také na lesních loukách. Osidluje vlhčí, převážně mírně kyselé až neutrální, humusem bohaté půdy. Je mělce kořenující, stínomilnou rostlinou.

Popis: Jedná se o vytrvalou, lysou, spíše tmavěji zelenou bylinu s chabou lodyhou. Lodyha je většinou nepravidelně hranatá, 10–30 cm dlouhá a někdy načervenale naběhlá. Křižmostojné listy jsou vstřícné, jejich čepel pak kopinatá až široce vejčitá, celokrajná ale s úzkým bělavým, drobně pilovitým lemem. Na vrcholu je tupě špičatá a na bázi většinou tupá až zaokrouhlená. Jednotlivé květy vyrůstají v úžlabí horních listů na cca 25 mm dlouhých květních stopkách. Kalich se skládá z úzkých, trojúhelníkovitých a zašpičatělých cípů. Kolovitá koruna je světle žluté barvy. Její cípy jsou obvejčité, na vrcholu nezřetelně vyhlodávané a slabě žláznatě brvité. Plodem je kulovitá tobolka. Kvete v červnu a červenci.

 Lysimachia nemorum Lysimachia nemorum
Lysimachia nemorum