Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Habr obecný

Carpinus betulus

Habr obecný

Carpinus betulus L.

čeleď: lískovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Habr je diagnostickým druhem dubohabrových hájů svazu Carpinion, častý je také v suťových a roklinových lesích nižších poloh (svaz Tilio-Acerion). Na světelné podmínky je nenáročný. Roste na hlinitých, humózních, ale i skeletovitých nebo kamenitých půdách. Kvete od dubna do května.

Popis: 6–20(–30) m vysoký strom s jedním průběžným kmenem a velkými kosterními větvemi. Borka habrů je hladká, tmavošedá se světlejšími vzájemně propojenými pruhy („blesky“). Zašpičatělé, 4–12 cm dlouhé listy jsou podlouhle eliptické a na okraji dvojitě pilovité a mají 11–15 párů žilek. Z kuželovitých, špičatých listových pupenů s hnědými až červenohnědými brvitými šupinami vykukují hedvábitě chlupaté a nápadně zřasené mladé listy. Samčí převislé jehnědy vyrůstají z loňských větévek. Samičí řídká květenství na konci letošních větévek rostou vždy po dvou za trojlaločným listenem. Plodem je široce vejcovitý zploštělý oříšek.

Poznámka: Habr snáší dobře zastřihování, proto se vysazuje do živých plotů a zelených stěn.


Carpinus betulus
Carpinus betulus Carpinus betulus
Carpinus betulus Carpinus betulus
Carpinus betulus

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat