Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Habr obecný

Carpinus betulus

Habr obecný

Carpinus betulus L.

čeleď: lískovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Habr je diagnostickým druhem dubohabrových hájů svazu Carpinion, častý je také v suťových a roklinových lesích nižších poloh (svaz Tilio-Acerion). Na světelné podmínky je nenáročný. Roste na hlinitých, humózních, ale i skeletovitých nebo kamenitých půdách. Kvete od dubna do května.

Popis: 6–20(–30) m vysoký strom s jedním průběžným kmenem a velkými kosterními větvemi. Borka habrů je hladká, tmavošedá se světlejšími vzájemně propojenými pruhy („blesky“). Zašpičatělé, 4–12 cm dlouhé listy jsou podlouhle eliptické a na okraji dvojitě pilovité a mají 11–15 párů žilek. Z kuželovitých, špičatých listových pupenů s hnědými až červenohnědými brvitými šupinami vykukují hedvábitě chlupaté a nápadně zřasené mladé listy. Samčí převislé jehnědy vyrůstají z loňských větévek. Samičí řídká květenství na konci letošních větévek rostou vždy po dvou za trojlaločným listenem. Plodem je široce vejcovitý zploštělý oříšek.

Poznámka: Habr snáší dobře zastřihování, proto se vysazuje do živých plotů a zelených stěn.


Carpinus betulus
Carpinus betulus Carpinus betulus
Carpinus betulus Carpinus betulus
Carpinus betulus