Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Dub letní

Quercus robur

Dub letní

Quercus robur L.

čeleď: bukovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Druh se širokou ekologickou amplitudou, snáší kontinentální i oceánických klima, citlivější na pozdní mrazy. Snáší mírné zastínění. Optimum výskytu má na hlubokých půdách, snáší však i chudší půdy. Dlouhověká dřevina, dožívající se 500, výjimečně i 1000 let.

Popis: Strom vysoký do 50 m. Kmen v mládí zakřivený, později vzpřímený, v zapojíme rovný, koruna nepravidelná, hustá, široká. Borka zpočátku hladká, olivovohnedá, později popraskaná a hrubá, borka až do 10 cm. Pupeny oválné až vejčité, tupé, někdy špičaté, světlehnědé. Listy řapíkaté, čepel podlouhle až obráceně vejčitá, na bázi s výraznými oušky, pravidelně pérovitě říznačka s 6-8 tupými laloky, na líci lesklá, holá, na rubu světle zelená, v mládí chlupatá, později holá. Samčí jehnědy řapíkaté, samičí květy v řídkém klasovitých květenství. Kvete v květnu. Plody po 2-5, stopka souplodí většinou neohebná, obvykle poloviny délky listové čepele, čásku miskovité až polokulovité, šupiny malé, alespoň bázemi srostlé, jen na vrcholu volné. Žaludy podlouhle elipsoidní, 15-30 mm dlouhé, nezralé často po délce nevýrazně pruhované.

Poznámka: Důležitá lesnická dřevina nižších poloh a také okrasná solitera v sadařství. Kůra obsahuje třísloviny.


Quercus robur
Quercus robur

Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat