Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Konopí seté

Cannabis sativa

Konopí seté

Cannabis sativa L.

čeleď: konopovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Druh je původní pravděpodobně ve střední a jižní Asii

Ekologie: Stará kulturní rostlina, pěstuje se na hlubokých hlinitých půdách, neutrálních až slabě kyselých, v teplejších oblastech. Zplanělé exempláře lze najít na rumištích a skládkách, v blízkosti lidských sídel, podél cest, na náspech, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2000 m. Ve střední Evropě kvete od června do srpna.

Popis: Jednoletá, většinou dvoudomá bylina, (30–)80–150(–350) cm vysoká. Lodyha je přímá, v horní polovině větvená, samičí rostliny jsou většinou vyššího vzrůstu než rostliny samčí. Listy jsou v dolní části vstřícné, výše střídavé, řapíkaté, dlanitě 5–7četné, lístky podlouhlé až kopinaté, pilovité, zašpičatělé, na rubu měkce chlupaté, nejvyšší lodyžní listy jsou obvykle 3četné nebo jednoduché. Květy jsou jednopohlavné, prašníkové v řídkých úžlabních nebo terminálních latách, pestíkové ve vrcholičnatých květenstvích, skládajících husté klasy. Plodem je nažka.

Využití: Jen připomeňme všeobecně známou pravdu, že konopná pryskyřice je součástí halucinogenních drog. Účinek kanabinoidů je široký, zahrnuje i pozitivní efekty při léčbě některých patologických stavů.

 
Cannabis sativa Cannabis sativa
Cannabis sativa Cannabis sativa