Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Konopí seté

Cannabis sativa

Konopí seté

Cannabis sativa L.

čeleď: konopovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Druh je původní pravděpodobně ve střední a jižní Asii

Ekologie: Stará kulturní rostlina, pěstuje se na hlubokých hlinitých půdách, neutrálních až slabě kyselých, v teplejších oblastech. Zplanělé exempláře lze najít na rumištích a skládkách, v blízkosti lidských sídel, podél cest, na náspech, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2000 m. Ve střední Evropě kvete od června do srpna.

Popis: Jednoletá, většinou dvoudomá bylina, (30–)80–150(–350) cm vysoká. Lodyha je přímá, v horní polovině větvená, samičí rostliny jsou většinou vyššího vzrůstu než rostliny samčí. Listy jsou v dolní části vstřícné, výše střídavé, řapíkaté, dlanitě 5–7četné, lístky podlouhlé až kopinaté, pilovité, zašpičatělé, na rubu měkce chlupaté, nejvyšší lodyžní listy jsou obvykle 3četné nebo jednoduché. Květy jsou jednopohlavné, prašníkové v řídkých úžlabních nebo terminálních latách, pestíkové ve vrcholičnatých květenstvích, skládajících husté klasy. Plodem je nažka.

Využití: Jen připomeňme všeobecně známou pravdu, že konopná pryskyřice je součástí halucinogenních drog. Účinek kanabinoidů je široký, zahrnuje i pozitivní efekty při léčbě některých patologických stavů.

 
Cannabis sativa Cannabis sativa
Cannabis sativa Cannabis sativa

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat