Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Silenka dvoudomá

Silene dioica

Silenka dvoudomá / Knotovka červená

Silene dioica L. / Melandrium rubrum L.

čeleď: hvodníkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • indikátor těžkých kovů

Ekologie: Roste na horských loukách, v horských lesích a pasekách, v nižších polohách ve vlhčích roklích a v lužních lesích. Kvete od května do července.

Popis: Víceletá dvoudomá rostlina, 20–70 cm vysoká, chlupatá. Lodyha je přímá, často jen chudě větvená, odstále chlupatá, pod květenstvím i žláznatými chlupy a na bázi s krátkými sterilními výběžky. Listy jsou celokrajné, přízemní v řapík zúžené, lodyžní jsou vstřícné, eliptické, přisedlé, špičaté. Květenstvím je nepravidelný vidlan, květy jsou otevřené celý den, pestíkové květy mají pět odstávajících blizen a nafouklý, dvacetižilný kalich, samčí květy nemají pestík, tyčinky tvoří dva kruhy po pěti, kalich není tak nafouklý, desetižilný. U obou typů květů je kalich chlupatý a žláznatý, asi 1–1,5 cm dlouhý, načervenalý. Korunní lístky jsou červené, řidčeji růžové. Tobolky se otevírají deseti zpět vytočenými zuby.

  Silene dioica
Silene dioica Silene dioica
Silene dioica

 

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain