Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Plavuň vidlačka

Lycopodium clavatum

Plavuň vidlačka 

Lycopodium clavatum L.

čeleď: plavuňovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • až 1 m dlouhý, plazivý stonek, trofofyly s bílým vláskem
  • na konci vzpřímených větévek 2 až 3 dlouze stopkaté klasy
  • suché, minerálně chudé a kyselé půdy

Ekologie: Vyskytuje se na vřesovištích, suchých pastvinách, smilkových loukách i světlých jehličnatých (vzácněji listnatých) lesích, na kyselých půdách.

Popis: Postranní větve vystoupavé až přímé. Listy čárkovitě kopinaté, 3–5 mm dlouhé, celokrajné nebo jemně zoubkaté, bez lemu, zakončené dlouhým bílým chlupem. Na vzpřímených větvích jsou listy hustší (není vidět lodyhu) a obloukovitě vzhůru ohnuté, vzácněji rovnovážně odstávající. Výtrusnicové klasy až 8 cm dlouhé, na konci 2–18 cm dlouhých vzpřímených stopek. Sporofyly vejčité, na stopkách nápadně řidší a bez výtrusnic.

Využití: Sušené rostliny se používají v lidovém lékařství. Velmi hořlavé výtrusy se používaly ke světelným efektům v divadelnictví.

Lycopodium clavatum Lycopodium clavatum

Lycopodium clavatum
Lycopodium clavatum