Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vrbovka úzkolistá

Epilobium angustifolium

Vrbovka úzkolistá

Chamaenerion angustifolium L.

čeleď: pupalkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • léčivka

Ekologie: Roste v lesních lemech a na pasekách, světlinách, také v lomech, na výsypkách a jiných ruderálních stanovištích, v pásmu od nížiny až do subalpínského stupně. Kvete od června do září.

Popis: Vytrvalá bylina, 50–200 cm vysoká, lodyha přímá, listy střídavé, podlouhlé kopinaté, 10–25 mm široké. Korunní lístky nehetnaté, 1–2 cm dlouhé, růžově červené, vzácně i bílé, tyčinky stejně dlouhé, i s čnělkou dolů sehnuté. Plodem je tobolka.

Epilobium angustifolium Epilobium angustifolium
Epilobium angustifolium