Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Jeřáb břek

Sorbus torminalis

Jeřáb břek

Sorbus torminalis L.

čeleď: řůžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Jeřáb břek roste v šípákových doubravách, dubohabřinách, vápnomilných bučinách a v lesních pláštích. Má malou konkurenčních schopnost, vždy roste jen jako vtroušená dřevina. Nejčastěji se objevuje na suchých, často skeletovitých půdách.

Popis: Středně vysoký strom s rovným kmenem a košatou korunou. Nejčastěji dorůstá výšky kolem 15(–20) m. Borka je v mládí tmavošedá a hladká, později buď výrazně šupinovitá nebo tmavá, kostičkovitě rozbrázděná, čímž připomíná borku hrušně či jabloně. Pupeny jsou vejcovité a žlutozelené, okraj šupin pak hnědě lemovaný. Střídavé listy tvarem připomínají hlohy, jsou však větší, 6–10 cm dlouhé a 4–6 cm široké. Čepel široce vejčitá, s 5–7 laloky, na líci lesklá. Řapík je 2–5 cm dlouhý. Listy na podzim zaujmou svým žlutočerveným až zářivě červeným zbarvením. Bílé květy v řídkém květenství se objevují v květnu. Plodem jsou drobné hnědé malvičky, které dozrávají na podzim. Břek se dožívá 100–150 let.

Využití: Tento jeřáb je vhodným druhem do krajinných výsadeb, zejména do biocenter a biokoridorů, ochranných pásem, lemů apod. Občas se také objevuje v městských výsadbách, nejčastěji jako solitéra.


Sorbus torminalis
Sorbus torminalis Sorbus torminalis
Sorbus torminalis

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat