Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Ptačinec velkokvětý

Stellaria holostea

Ptačinec velkokvětý

Stellaria holostea L.

čeleď: hvodíkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • vyskytuje se pospolitě

Ekologie: Ptačinec velkokvětý roste místy hojně při lesních okrajích listnatých lesů, v křovinách, většinou na živinami bohatých půdách. Na vhodných místech vytváří husté porosty. Kvete od dubna do června.

Popis: Vytrvalá svěže zelená bylina. Ostře čtyřhranná lodyha nesoucí květenství je vystoupavá, až 25 cm vysoká, ostatní jsou poléhavé. Vstřícné listy jsou úzce až čárkovitě kopinaté a až 10 cm dlouhé. Na dlouhých květních stopkách jsou v řídkých vidlanech velké květy mající 20 mm v průměru. Bílé korunní lístky jsou až 2krát delší než kalich.

  Stellaria holostea Stellaria holostea