Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Bika mnohokvětá

Luzula multiflora

Bika mnohokvětá

Luzula multiflora L.

čeleď: sítinovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • U nás hojně v celém území s větší koncentrací lokalit ve vyšších polohách.

Ekologie: Louky, okraje lesních cest, průseky, paseky, vlhčí meze, často i horské louky, v pásmu od nížin do hor. Kvete od května do července.

Popis: Vytrvalé, 15–45 cm vysoké, trsnaté byliny s krátce plazivými oddenky bez výběžků. Listy jsou hustě brvité, na konci mírně ztlustlé. Květenství je tvořeno obvykle více než šesti klásky, listen přibližně zdéli květenství. Jednotlivé kružely jsou bohaté, vnitřní okvětní lístky stejně dlouhé jako vnější, kaštanově hnědé. Prašníky nejčastěji 1,5–2krát delší než nitky, čnělka kratší než semeník, semena 0,7–0,9 mm široká, přívěsek obvykle do 0,4 mm dlouhý.

Luzula multiflora Luzula multiflora
Luzula multiflora