Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Hloh jednosemenný

Crataegus monogyna

Hloh jednosemenný

Crataegus monogyna L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Má širokou ekologickou plasticitu, proto může růst od extrémně xerotermných stanovišť až po zaplavovány aluviální půdy. Je součástí křovinatých společenství, okrajů listnatých lesů, často vytváří i samostatné monocenózy převážně v zemědělské krajině. Nejčastěji se vyskytuje na vápenatých podložích, jen velmi zřídka na kyselých nebo velmi kyselých půdách, jako je např. rašelina.

Popis: Je to keř až nevelký strom od 2 do 10 m, habitus variabilní, nejčastěji kulovitý, obráceně vejčitý. Listy na plodonosných brachyblasty vejčité až kosočtverečné, s klínovitě sbíhavé bází. Listová čepel 3-5-laločnatá až dílná, lalokových výřezů široké; celistvookrajová, jen na vrcholu laloků několik hrubých zubů. Barva čepele je na líci lesklá tmavozelená, na rubu šedozelená. Květenství vícekvěté (10-25); květy malé, hypantium holé, někdy na bázi řídce nebo hustě chlupaté. Kališní lístky trojúhelníkovité, na vrcholu tupé nebo špičaté. Plody elipsoidní, vejčité až kulovité, 8-12 mm dlouhé, 6-10 mm v průměru, s fialovočervená, červeným až hnědočerveným exokarpom. Kališní lístky trojúhelníkovité, na vrcholu tupé, někdy špičaté, nazpět ohnuté až přitisknuté k plodu. Pecičky 1.

Využití: Často pěstován v živých plotech, ve městech jsou většinou vysázené kultivary.


Crataegus monogyna
Crataegus monogyna Crataegus monogyna
Crataegus monogyna

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain