Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Třtina křovištní

Calamagrostis epigejos

Třrina krovištní

Calamagrostis epigejos L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • ztěžuje obnovu lesa

Ekologie: Řídké lesy, paseky, polomy, ruderální plochy, zanedbané pastviny. Roste na různých substrátech. Na loukách a pastvinách se chová invazní a potlačuje pestré luční společenstva. Ekologicky plastický druh.

Popis: Vytrvalá šedozelená trsnatá tráva. Oddenky plazivé silné s dlouhými výhonky. Stébla jsou tuhé, vzpřímené, 80-150 cm vysoké, s 2-4 kolínky, pod laty drsné. Listové pochvy jsou drsné, dolní chlupaté, jazýček 2- 4 mm, špičatý, listové čepele 5-15 mm široké, ploché nebo slabě svinuté, na líci drsné. Laty 15-30 × 5-10 cm, hustá, větvičky až 10 cm dlouhé, tuhé, drsné. Klásky 4-10 mm, krátce řapíkaté, klbôčkovito nakupeny, stříbřitě šedé až hnědé, plevy stejně velké, kopinaté, 5-8 mm, na konci špičaté. Plucha třížilový, průsvitná a hladká, dvojklaná sahající nejvíce do 2/3 plevy, ost je krátká, o málo delší než plucha, nasazená v polovině zad plucha nebo o něco výše. Plievočka dosahuje 2/3 délky plucha chlupy bazálního věnečku délky plev, tyčinky žluté až oranžově hnědé. Plod je obilka šedohnědé barvy.

 Calamagrostis epigejos

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat