Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Šeřík obecný

Syringa vulgaris

Šeřík obecný

Syringa vulgaris L.

čeleď: olivovnikovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie:  Šeřík obecný je zcela mrazuvzdorná dřevina odolná k suchu a imisím. Nesnáší však zamokřené a silně kyselé půdy. Kvete v květnu.

Popis: Keř až nízký strom, dorůstající do výšky 5–7 m, s šedavou a dlouze vláknitou borkou. Listy jsou široce vejčité, s 5–12 cm dlouhou a 4–9 cm širokou čepelí. Ta je na bázi mělce srdčitá až široce klínovitá, celokrajná a má 2–4 cm dlouhý řapík. Květy jsou uspořádány v 10–20 cm dlouhých postranních latách. Kalich je mělce 4cípý a asi 2 mm dlouhý. Koruna je bílá nebo červenofialová, vonná, s 10–15 mm dlouhou korunní trubkou. Plodem je dvoupouzdrá tobolka, přičemž v každém pouzdře jsou 2 křídlatá semena.

Využití: Šeřík obecný je jedním z nejoblíbenějších okrasných keřů, který se vyznačuje velkým množstvím různých kultivarů. Bývá hojně vysazován v parcích, zahradách a sídlištích. V minulosti byl u nás i vysazován do krajiny.

Syringa vulgaris
Syringa vulgaris Syringa vulgaris
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain