Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Borovice hrbolkatá

Pinus attenuata

Borovice hrbolkatá

Pinus attenuata L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Původní areál Pinus attenuata leží v oblastech s mírnou a vlhkou zimou a suchým horkým létem. Světlomilná, stín netolerující dřevina. Typickým stanovištěm jsou suché výslunné horské svahy. Roste na mělkých chudých kamenitých až písčitohlinitých půdách.

Popis: Strom nebo keř, dorůstající 10–12(–24) m výšky a do 60(–80) cm v průměru kmene. Je to jediná 3jehličná borovice na světě, která vytváří také keřovité formy. Koruna vejčitá nebo kuželovitá s vodorovně odstálými větvemi, na konci vzhůru směřujícími. Kmen buď přímý, častěji však vytváří formy s více kmeny, nebo keřovitý. Borka v dolní části tmavohnědá, mělce rozbrázděná ve velké volné šupiny, výše na kmeni světle hnědá, hladká. Letorosty rezatě hnědé, lysé. Pupeny podlouhle vejčité, 1,5–2 cm dlouhé, na konci protažené do špičky, hnědé, pokryté bílou pryskyřicí. Jehlice ve svazečcích po 3 (zřídka po 2), štíhlé, světle zelené nebo namodralé, 7–18 cm dlouhé. Samičí šištice válcovité, 1–1,5 cm dlouhé oranžově hnědé. Šišky krátkou silnou stopkou pevně přisedlé k větvi po 2–4(–5), asymetrické, k větvím zahnuté, 8–16 cm dlouhé, 5–6 cm široké, světle hnědé, lesklé, silně pryskyřičnaté. Semenné šupiny na vypouklé straně šišek se silným, široce kuželovitě vyklenutým zahnutým pupkem, zakončeným ostnem, na opačné k větvi obrácené straně ploché s krátkým ostnem. Semena 6–7 mm dlouhá, vejčitá, černá, s asi 20 mm dlouhým křídlem. Kvetení a opylení probíhá od března do května, šišky dozrávají koncem léta až začátkem podzimu druhého roku. Semena začíná vytvářet poměrně brzy, od 10–12 let. Poměrně krátkověká pionýrská dřevina, dožívá se 60–100 let.

Využití: Pinus attenuata se využívá ve své domovině jako pionýrská a protierozní dřevina k ozeleňování a zpevňování suchých svahů na velmi chudých, kamenitých a písčitých půdách.

Poznámka: Životní cyklus Pinus attenuata je nevyhnutelně spjatý s přírodními požáry, které jsou součástí tamního ekosystému. Zajímavostí u této borovice jsou její mimořádně pevné, vůči ohni a vysokým teplotám odolné, nebo-li „ohňové šišky“ (bez působení vysokých teplot se šiška nikdy nerozevře)


Pinus attenuata Pinus attenuata
Pinus attenuata Pinus attenuata
Pinus attenuata
Pinus attenuata

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat