Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Lipnice hajní

Poa nemoralis

Lipnice hajní

Poa nemoralis L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • druh z rozsáhlým areálem

Ekologie: Charakteristický lesní druh, vyskytující se ve světlých listnatých a smíšených lesích, hájích, lesních lemech, na pasekách a v křovinatých porostech, ale také na výslunných až kamenitých stráních a na zdech. Upřednostňuje půdy humózní, vlhké, živné, slabě kyselé až zásadité. Kvete od června do srpna.

Popis: Vytrvalá, hustě až volně trsnatá, svěže zelená tráva tvořící vněpochevní výběžky. Stébla krátce vystoupavá až přímá, 30–80 cm vysoká, rovnoměrně olistěná, hladká nebo zejména pod květenstvím slabě draslavá. Pochvy listů oblé, jen na bázi uzavřené, hladké; jazýček velmi krátký, nepatrný nebo až 0,7 mm dlouhý, uťatý; čepele listů úzce čárkovité, 1,5mm široké, ploché, zřetelně žlábkovité, ploché, někdy až svinuté, hladké, čepel nejvyššího listu nápadně kolmo od stébla odstálá. Lata řídká, chudá, v obrysu vejčitě kopinatá, po odkvětu úzce stažená, větévky laty drsné, dolní v přeslenu po 2–5, vejčitě kopinaté, zelené nebo žlutozelené, plevy nestejné, dolní úzká, šídlovitá, horní kopinatá, trojžilná, v horní polovině kýlu drsná, pluchy kopinaté, v dolní polovině kýlu a na krajních žilkách chlupaté, na bázi s řídkou huninkou dlouhých chlupů. Plod je obilka.

Poa nemoralis Poa nemoralis
Poa nemoralis Poa nemoralis
Poa nemoralis
Poa nemoralis

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat