Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.)

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím.... číst dál »

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas L.)

Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště... číst dál »

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Borovice lesní se řadí mezi pionýrské dřeviny. Je výrazně světlomilná a netolerantní k zastínění. Roste na mělkých chudých sušších písčitých až kamenitých půdách.... číst dál »

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.)

Roste především na výslunných místech (stráně, pastviny, úhory, paseky, okraje cest atd.). Kvete od května do září... číst dál »

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Dřípatka horská (Soldanella montana L.)

Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.... číst dál »

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus L.)

Roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, ale také při březích stojatých a tekoucích vod. Kvete od června do září.... číst dál »

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jasan ztepilý zahrnuje tři ekotypy: lužní, horský a vápencový, všechny jsou v ČR zastoupeny. Lužní je rozšířen v nížinách podél toků velkých řek, ve společenstvích s dubem ... číst dál »

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Hrachor černý (Lathyrus niger L.)

Vyhledává listnaté lesy, lesní lemy a křovinaté stráně. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, zejména na sušších a teplejších stanovištích.... číst dál »

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Byl tak vytvořen vhodný účelový objekt přizpůsobený didaktickým a vzdělávacím potřebám školy, která byla v roce 1896 dostavěna za účelem výchovy mladých lesnických hospodářů z oblasti Moravy a Slezska.... číst dál »

 

Hluchavka skvrnitá

Lamium maculatum

Hluchavka skvrnitá

Lamium maculatum L.

čeleď: hluchavkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • na našem území hojně

Ekologie: Roste v lužních lesích, ve vlhčích křovinatých a lesních lemech, a to i na místech ovlivněných člověkem. Kvete od května do září, v teplých zimách v zásadě po celý rok.

Popis: Vytrvalá bylina s kořenujícími výběžky, lodyhy jsou vystoupavé, dlouhé 20–50 cm, často fialově naběhlé. Listy jsou řapíkaté, vstřícné, vroubkované, trojúhelníkovitě vejčité, tupé až zašpičatělé, se stříbrnou skvrnou nebo i bez ní. Navzájem oddálené lichopřesleny tvoří 6–12 přisedlých květů. Kalich je pěticípý, pýřitý, koruna je dvoupyská, s prohnutou, jakoby břichatou korunní trubkou. Dolní pysk je zdánlivě jednolaločný, postranní laloky jsou přeměněny v krátké niťovité úkrojky. Barva květů je růžově purpurová, vzácně bílá, s červenavě hnědými chlupatými prašníky. Plodem je tvrdka.

Využití: Již v přírodě můžeme dobře pozorovat sklon hluchavky skvrnité k vytváření různých forem. Díky ní mohli šlechtitelé vybrat množství odrůd lišících se především tvarem a velikostí stříbrné kresby, barvou listů, barvou květů, ale i růstem.

Lamium maculatum Lamium maculatum

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat